Αποτελέσματα ανα Κατηγορία (Winner/Category)

Virgin Forest Ultra Trail (V.F.U.T.)

VFUT - Άντρες (Men)
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - Γυναίκες (Women)
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - M20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - W20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - M30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - W30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - M50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
VFUT - W50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

Nature Trail (N.T.R.)

NTR - Άντρες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - M20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - W20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - M30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - W30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - M50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NTR - W50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

Paranesti Path (P.P.)

PP - Άντρες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - M20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - W20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - M30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - W30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - M50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
PP - W50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος

Nestos Trail (N.T.)

NT - Άντρες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - Γυναίκες
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - M20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - W20
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - M30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - W30
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - M50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος
NT - W50+
Κατ.Κατηγ. Γενική Κατ. BIB Αθλητής Χρόνος